„Léčivá síla v každé kapce“ Karlovarské termální prameny

K lázeňskému léčení v Karlových Varech se využívá vody vyvěrající z 12 termálních pramenů. Jednotlivá zřídla se od sebe liší teplotou a množstvím plynného CO2. Složení vody jednotlivých pramenů, ani jejich léčivá síla se během 650 let léčení nezměnila. Naopak díky moderní balneologii byly léčivé účinky pramenů umocněny optimalizací jejich užívání a doplněním léčby o další podpůrné procedury.

Karlovarské termální prameny

Více informací o lázeňské léčbě

Voda z karlovarských pramenů se předepisuje k vnitřnímu i vnějšímu užití. Má příznivé účinky především na:

  • látkovou výměnu,
  • celý zažívací trakt,
  • onemocnění paradonti,
  • celkový fyzický stav,
  • zvýšení imunity a
  • prevenci civilizačních chorob.

Všechny prameny, užívané k pitné kúře naleznete na pěti karlovarských kolonádách.

Sadová kolonáda

Hadí pramen (30°C)

Z pramenní vázy ve tvaru hada vytéká přímo v Sadové kolonádě od roku 2001. Obsahuje méně minerálů než ostatní prameny, ale větší množství CO2.

Sadový pramen (47,4°C)

Byl objeven v polovině 19. stol. při kopání základů pro Vojenský lázeňský ústav. Jeho původní jméno bylo Císařský pramen. Je přístupný denně od 6:00 do 18:30 v budově Vojenského lázeňského ústavu vedle kolonády.

Pramen Svoboda (60°C)

Byl objeven v druhé polovině 19. století při stavbě Lázní III. Jeho první název byl Lázeňský pramen, poté nesl jméno Františka Josefa I. Pramen se nachází v altánu mezi Lázněmi III a Mlýnskou kolonádou.

Mlýnská kolonáda

Skalní pramen (53°C)

Do poloviny 19. století vyvěral přímo v říčce Teplé. Díky terénním úpravám dnes naleznete jeho pramenní vázu na Mlýnské kolonádě.

Pramen Libuše (62°C)

Pramen Libuše se původně nazýval pramenem Alžbětiných růží. Vznikl spojením čtyř menších pramenů.

Pramen Kníže Václav I (65°C)

Tento pramen se využíval při výrobě karlovarské léčivé soli. Pramen Kníže Václav je rozdělen do 2 pramenů. Kníže Václav I. se nachází přímo mezi sloupy Mlýnské kolonády. Kníže Václav II vytéká před kolonádou naproti orchestřišti.

Pramen Kníže Václav II (58°C)

Tento pramen se využíval při výrobě karlovarské léčivé soli. Pramen Kníže Václav je rozdělen do 2 pramenů. Kníže Václav I. se nachází přímo mezi sloupy Mlýnské kolonády. Kníže Václav II vytéká před kolonádou naproti orchestřišti.

Mlýnský pramen (56°C)

K lázeňskému léčení se užívá už od 16. stol. Původně se ale užíval ke koupelím. Vodu z Mlýnského pramene bylo dříve možné koupit téměř ve všech českých lékárnách.

Pramen Rusalka (60°C)

Od 16. století do roku 1945 nesl jméno Nový pramen. Svého času nejoblíbenější pramen měl i svou kolonádu Nového pramene. Ta byla později přestavena a pojmenována jako Mlýnská.

Tržní kolonáda

Pramen Tržní (62°C)

Pramen několikrát potrápil lázeňské lékaře tím, že se z ničeho nic ztratil a znovu objevil. Díky několika „záchranným“ vrtům slouží lázeňským pacientům dodnes.

Pramen Karla IV. (64°C)

Možná právě díky léčivým schopnostem tohoto zřídla byly založeny Karlovy Vary Karlem IV. Objevení Karlových Varů připomíná reliéf umístěný nad pramenem.

Zámecká kolonáda

Pramen Zámecký dolní (55°C), Pramen Zámecký horní (50°C)

Je to jeden pramen, rozdělený do dvou pramenních váz. Ale díky vyšší nadmořské výšce horního pramene a fyzikálním zákonům, má Zámecký horní pramen jinou teplotu i obsah CO2 než jeho dolní vývěr. Pro vodu z horního pramene musíte vyběhnout několik schodů. Dolní Zámecký pramen je pro veřejnost přiveden na tržní kolonádu.

Vřídelní kolonáda

Vřídlo (72°C)

Je jediným pramenem využívaným ke koupelím. Používá se ale i při pitné kúře. Ve Vřídelní kolonádě je umístěno celkem 5 vývodů vřídelní vody o teplotách 72, 57 a 41°C. Nejvydatnější karlovarský pramen vychrlí za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a sloupec vřídelní vody je díky tlaku schopen vytrysknout až do výšky 12 metrů.

Společnost Imperial Group je s téměř 20 ti% největším odběratelem termominerální vody v Karlových Varech pro balneologické využití. Přímo do hotelů Imperial a Spa Resort Sanssouci je přiveden pramen Vřídlo. Využívá se při pitné kúře i k dalším procedurám.

Chemické složení karlovarské vřídelní vody

Kationy Li Na K Cu Be Mg Ca Sr Zn UO2 Mn Fe
Mg/l 2,91 1699 93,24 0,012 0,065 45,20 124,4 0,48 0,059 0,011 0,098 1,271
Anionty F Cl Br I HS SO4 NO2 NO3 HPO4 HasO2 HCO3
Mg/l 6,45 598,5 1,398 0,025 0 1629 0 0 0,359 0,203 2150
Nedisociované složky HBO2 H2SiO3
mg/l 2,33 94,81
Celková mineralizace 6 450 mg/l
TDS (180°C) 5 306 mg/l
PH 6,90
Obsah CO2 813,2
Osmotický tlak 152,5 mOsm
Vodivost (při 20°C) 6,64 mS/cm
Hustota (při 20°C) 1,0035 kg/l
rH 25,7