Soutěž

VYHRAJTE VOUCHER NA POBYT VE SPA RESORTU SANSSOUCI

Co můžete vyhrát?

Voucher na 2 noci ve Spa Resortu Sanssouci      

Součástí voucheru:

 • Ubytování pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji
 • 2x bohatá snídaně formou buffetu
 • Vstup do wellness (bazén, sauna, whirlpool)
 • Wifi připojení
Spa Resort Sanssouci

Jak soutěžit?

 • Účastníkem soutěže může být fyzická osoba, která absolvuje pobyt ve Spa Resortu Sanssouci.

 • Pro zapojení do soutěže je potřeba vyplnit dotazník, který je zaslán během pobytu na e-mail klienta.

 • Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co hotelové recepci poskytne svůj email, vyplní dotazník v rámci kterého vyplní i pole email.

Spa Resort Sanssouci

Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá nepřetržitě, 1x za 3 měsíce se vyhodnotí výherce za předešlé období.

Aktuálně probíhá soutěž za období 16.03.2024 - 15.06.2024. Výherce bude vyhlášen dne 18.06.2024.

Následně bude probíhat soutěž za období 16.06.2024 - 15.09.2024. Dne 18.09.2024 bude vyhlášen výherce.

Spa Resort Sanssouci

Vyhodnocení soutěže

 • Výherce bude stanoven Spa Resortem Sanssouci, a to na základě náhodného výběru – losování, které proběhne 1x za 3 měsíce, nejbližší datum slosování je 18.06.2024.

 • Výběr výherce bude proveden elektronicky prostřednictvím programu náhodně generujícím čísla ze seznamu klientů, kteří se zapojili do soutěže.

 • Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách Spa Resortu Sanssouci, na URL adrese https://www.spa-resort-sanssouci.cz/o-resortu/soutez/, a to nejpozději do konce dne slosování. Údaje o výherci budou uvedeny v rozsahu jméno, začáteční písmeno příjmení a termín výhry.

 • Spa Resort Sanssouci oznámí výhru výherci prostřednictvím e-mailu, který vyplnil v rámci dotazníku. Výherce je povinen e-mailem potvrdit příjem výhry do sedmi kalendářních dnů, jinak výhra zaniká. E-mail od hotelu se považuje za doručený ve chvíli jeho odeslání. Zanikne-li nárok výherce na výhru dle tohoto odstavce, bude stanoven náhradní výherce, a to náhodným vygenerováním.

Podívejte se na video z losování, které proběhlo dne 18.3.2024

Záznam z losování ze dne 18.12.2023

Záznam z losování ze dne 18.9.2023

Spa Resort Sanssouci

Pravidla soutěže

 • Výhru není možné reklamovat ani měnit její typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.
 • V případě, že se účastní klient Spa Resortu Sanssouci soutěže, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že hotel bude shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje ve své marketingové databázi za účelem účasti účastníka soutěže, vyhodnocení výherce, předání výhry výherci a bezúplatným zveřejněním jména, začátečního písmene příjmení a datem výhry ve sdělovacích prostředcích a na https://www.spa-resort-sanssouci.cz/o-resortu/soutez/ v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu neurčitou od ukončení soutěže. Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
 • Spa Resort Sanssouci si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhru jinou výhrou stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži, účast v soutěži.