Fyzioterapie (individuální cvičení)

Fyzioterapie je součástí rehabilitace. Pomáhá diagnostikovat potíže, zabývá se jejich léčbou a zejména prevencí poruch pohybového systému. Existuje celá řada metod, které lze cíleně využívat podle individuálních potřeb jedince. Patří sem individuální léčebná tělesná výchova, masáže, zejména reflexní, měkké mobilizační techniky, mobilizace páteře i ostatních kloubů, lymfodrenáže, ale také například akupresura, rázová vlna, kinesiotaping aj. Důležité je, že vhodnou metodu vybere na základě svého odborného vzdělání, zkušeností a diagnostických schopností fyzioterapeut a přizpůsobí je přímo na míru každého jedince.

Kontraindikace: podle individuální diagnózy