Proč podstoupit lázeňskou léčbu v Karlových Varech?

Co určuje kvalitu lázeňského léčení?

 • Léčebný plán

Léčebný plán je nejdůležitějším parametrem kvality léčení. Měl by vždy obsahovat vstupní a výstupní prohlídku odborným lékařem. Obvyklé jsou i průběžné prohlídky. Na základě vstupní prohlídky a informací, které si pacient o svých zdravotních problémech přiveze s sebou, stanovuje lékař konkrétní léčebný plán. Ten by měl obsahovat 2 - 3 procedury denně (méně procedur je lékařem ordinováno u těžkých stavů, někdy ale svědčí o nedostatečné kapacitě zařízení, více může znamenat příliš velkou zátěž pro organismus), z toho 3x týdně aplikaci přírodního léčebného zdroje. Léčení běžně probíhá 6, výjimečně 7 dní v týdnu.

 • Počet pacientů na jednoho lékaře

Aby se lékař mohl plně věnovat stanovení léčebného plánu a Vašemu léčení, nesmí být zavalen záplavou pacientů. Za optimální počet se považuje 60 – 80 pacientů na jednoho lékaře.

 • Odborné znalosti zdravotnického personálu

Kvalitní zařízení by mělo mít dostatečný počet stálých lékařů s kvalifikací pro lázeňskou léčbu, dále kvalifikované vrchní a staniční sestry, jednoho maséra na 50 pacientů a alespoň jednoho fyzioterapeuta na 100 pacientů. Balneoprovozy by měly být obsazeny vyškolenými lázeňskými a dalšími pracovníky.

 • Odborný zdravotnický dohled

Léčebné zařízení musí mít službu s nepřetržitým zdravotnickým dohledem - služby nočních sester. Vybavení balneoprovozu přírodními zdroji Balneoprovoz musí mít přiveden zdroj přírodního pramene přímo na místo. Pro koupele v obyčejné nebo dokonce upravované vodovodní vodě přeci nemusíte jezdit do lázní.

 • Laboratorní možnosti

Léčebné zařízení by mělo mít vlastní laboratoř, nebo odběrovou místnost vybavenou pro všechny odběry a zpracování základních vyšetření. Mělo by být schopno zajistit další specializovaná vyšetření akreditovanou laboratoří.

 • Skladba stravy

Vzhledem k chorobám léčeným v Karlových Varech by každé zařízení mělo být schopno nabízet výběr alespoň ze tří jídel z každé z těchto diet: 2 - šetřící, 3 - racionální, 4 - šetřící s omezením tuků, 7 - nízkocholesterolová, 8 - redukční, 9 - diabetická s různou gramáží sacharidů.

 • Jazyková vybavenost personálu

Je nutné, aby lékaři byli schopni se s pacienty domluvit anglicky, německy a rusky. Obdobné jazykové znalosti se očekávají i u dalšího zdravotnického a jiného personálu. Spa Resort Sanssouci zajišťuje i tlumočnické služby z francouzštiny, italštiny a arabštiny.

 • Bazén

Při léčení poruch pohybového ústrojí musí léčebné zařízení mít bezpodmínečně i vlastní bazén.

 • Sportovně relaxační zázemí

Nezbytným léčebným doplňkem je zajištění možností pro náplň volného času mimo léčení. Každé zařízení by mělo být schopno nabídnout sportovní i jiné možnosti. Je samozřejmě velmi vhodné, může-li pro volný čas nabídnout vlastní vybavení.

 • Certifikace medicínské činnosti

Každé zařízení, které nabízí léčbu, musí bezpodmínečně vlastnit státní licenci na medicínskou činnost. Podmínkou vydání této licence je, mimo jiné, i zaměstnání lékaře s příslušnou atestací – odborného garanta na plný úvazek.

 • Doplňkové lékařské služby

Standardem v současných lázeňských zařízeních je i poskytování zdravotnických služeb mimo rámec vlastního léčení. Mohou to být například základní diagnostická vyšetření (EKG, sonografie, ergometrie atd.) nebo další lékařské služby jako neurologie, dermatologie, aplikace akupunktury, smluvně zajištěné služby jako plastická chirurgie, stomatologie, gynekologie a podobně.

8 důvodů pro lázeňskou léčbu v Karlových Varech
Každý, kdo vážně uvažuje, že využije lázeňské služby, by si měl nejprve uvědomit, že se jedná o léčebné postupy, které spojují přírodní medicínu s nejmodernějšími lékařskými metodami. A že složité působení různých faktorů na lidský organismus nejlépe dokládají dlouhodobě dosahované výsledky. Obdobných účinků jako má lázeňský pobyt v Karlových Varech nelze totiž dosáhnout ani pravidelným docházením na různé fyzioterapeutické procedury, masáže apod.

1. Karlovarské indikace

Komplexní karlovarská léčba je uřčena pro nemocné trpící především těmito potížemi:

 

 • nemoci trávicího ústrojí – vředová nemoc žaludku a dvanácterníku, střevní poruchy, stavy po operacích střev, žaludku, žlučníku, chronická onemocnění jater, žlučníku, slinivky břišní a střev
 • nemoci metabolické – cukrovka, obezita, poruchy metabolismu tuků, dna
 • nemoci pohybového ústrojí – degenerativní poruchy páteře a velkých kloubů
 • nemoci onkologické - Ca žaludku, tlustého střeva, rectosigmatu, recta, řiti, prsu (po ukončení komplexní protinádorové léčby bez klinických známek aktivity)
 • nemoci nervové - polyneuropatie, kořenové syndromy s iritačně –zánikovým syndromem, zánětlivé nemoci centrálního nervstva, roztroušená skleróza v remisi, nervosvalová onemocnění, syringomyelie, dětská mozková obrna, Parkinsonova nemoc

 

Skloubení přírodní medicíny (pitná kúra, koupele, inhalace atd.) se špičkovými balneoologickými postupy přináší v Karlových Varech při léčení mnoha chronických chorob lepší výsledky než alternativa klasické medicíny, o čemž svědčí celá řada odborných studií, a nakonec i renomé lázní Karlovy Vary ve světě.

 

2. Termální prameny

Karlovy Vary mají unikátní přírodní podmínky pro lázeňství v podobě mnoha léčivých pramenů, vyvěrajících v místě geologického zlomu z hloubky 2500 m. Karlovarské teplé prameny mají teplotu mezi 30 až 72°C. K léčení se jich už po několik staletí používá 12.

 

3. Ostatní přírodní zdroje léčení

Mezi přírodní léčebné zdroje patří minerální vody, plyny a slatiny, rašeliny a bahna (souhrnně nazývané peloidy). V našich léčebných zařízeních používáme peloidy pro zábaly a také pro koupele s příměsí peloidu. Ty povzbuzují termoregulační mechanismy těla, zlepšují vnímavost buněk na kyslík a další aktivní látky, mají příznivé imunologické a analgetické účinky a pomáhají změkčení vaziva.

 

Léčení doplňujeme také vodoléčbou, klasickými, reflexními a podvodními masážemi a dalšími fyzikálními terapiemi z umělých zdrojů – teplo, světlo, zvuk, elektroléčba a dalšími.

 

 

4. Lázeňská strava

Podstatnou součástí při léčení i prevenci chorob je vždy skladba stravy. Podstatná je biologická a energetická vyváženost. Proto klademe velký důraz na využívání moderních dietologických poznatků a naši dietní lékaři a sestry i naši kuchaři vám snadno dokáží, že léčebná dieta může být i velmi chutná.

5. Další léčebné procedury

S narůstajícími poznatky lékařské vědy jsou lázeňské postupy doplňovány o mnoho podpůrných moderních terapií. Naši lékaři tyto trendy pečlivě sledují a jsou připraveni Vaši léčbu rozšířit o vhodné postupy s použitím tradičních, často exotických metod i těch nejmodernějších přístrojů.

 

6. Prevence mnoha chorob

Balneoterapie založená na karlovarských přírodních zdrojích má prokazatelné preventivní účinky. Její důležitost byla prokázána při prevenci civilizačních chorob a chorob stáří. Preventivně působí například i na pooperační komplikace, zánětlivé změny a tvorbu konkrementů ve žlučových cestách, vředovou chorobu a arterosklerózu.

 

7. Dlouhodobá účinnost lázeňské léčby

Příznivé účinky na organizmus se rozhodně neomezují jen na dobu pobytu v lázních. Výsledkem lázeňské léčby je nejen celkové „přeladění“ organizmu, ale i nastolení pocitu úlevy a svěžesti. Tyto účinky pozitivně dlouhodobě zasahují do průběhu choroby i při její prevenci, u chronických onemocnění tato změna obvykle trvá 5-6 měsíců.

 

8. Genius Loci

Do komplexu účinných léčebných prostředků v Karlových Varech bezpochyby patří i jejich kulturní a architektonická jedinečnost. Po staletí lákala a láká největší malíře, sochaře, herce, spisovatele, básníky, skladatele a hudebníky, vědce i politiky světa. Bohatá architektura Karlových Varů, přírodní krásy jeho bezprostředního okolí, jeho parky, divadelní a hudební scény čekají i na vás.