23. 6. 2017 Výstava skla Jitky Kamencové Skuhravé "Organika"

Výstava skla Jitky Kamencové Skuhravé

Jitka Kamencová Skuhravá patří k nejvýraznějším osobnostem současného sklářského umění a designu. Pochází z rodiny významného skláře a vitrážisty působícího v Novém Boru. Vystudovala Fakultu umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem  a posléze absolvovala VŠUP v Praze. Má na svém kontě desítky samostatných a skupinových výstav v tuzemsku a zahraničí, absolvovala stáže na univerzitách ve Finsku a Maďarsku.  Zúčastnila se desítky sympozií. Pro její tvorbu je typické spojení svrchovaně výtvarného výrazu, komplexního designérského myšlení a úcty k řemeslu.

S díly Jitky Kamencové Skuhravé se díky její praxi v oblasti designu světelných plastik a objektů do architektury můžeme setkat v realizacích nejen v Evropě (Česko, Anglie, Francie), ale zejména v Asii (Spojené arabské emiráty, Čína, Jižní Korea).