1. 7. 2017 Výstava Atrium Lobby Bar - "Retrospektivy"

Výstava Atrium Lobby Bar -

Milan Valášek se narodil 18. října 1947 v Nitře. Vystudoval Střední školu uměleckoprůmyslovou v Bratislavě, poté absolvoval studium na Vysoké

škole výtvarných umění v Bratislavě.

V roce 1981 emigroval do Švýcarska, zde pracoval v divadle

v Basileji při scénografické realizaci v malířském ateliéru.

Současně vyučoval malbu a kresbu při galerii IM STALL

v Magdeně. V letech 1981 až 1989 zřídil a vedl galerii Valim

(Valdam) v Basileji. Stále působil jako malíř, grafik a fotograf.

Dodnes vyučuje malbu na více místech ve Švýcarsku.

Název výstavy RETROSPEKTIVY má ilustrovat snahu o znovu oprášení tradičních hodnot. Každý z nás inspirovaný touto malbou je atakovaný negativním tlakem a měl by osobně zvážit, kde může sám přispět na svém poli působnosti a očistit tyto základní hodnoty humanity v rámci evropské kultury. Po formální stránce se řadí jeho tvorba do expresivní neofigurace, i když často přechází do realismu.