10. 9. 2017 Výstava Atrium Lobby Bar - "Dva v jednom"

Výstava Atrium Lobby Bar -

Katedra výchovy uměním Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Katedra primárního vzdělávání Fakulta pedagogická TU v Liberec

 

Katedra výchov uměním zahrnuje tři základní oblasti estetické výchovy: výtvarnou, hudební a dramatickou. Katedra primárního vzdělávání i složky ostatní. Pedagogové obou kateder připravují studenty oborů Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro mateřské školy k aplikovatelnosti těchto estetických oblastí v praxi. Základním principem výuky je integrace teoretických východisek a pedagogické praxe s ohledem na věková a individuální specifika dítěte předškolního a mladšího školního věku. Nezbytnou součástí výuky na výtvarných odděleních jsou odborné kurzy a exkurze, workshopy a pracovní dílny. Důraz je kladen rovněž na výstupy v podobě studentských prací a aktivit, které jsou zveřejňovány formou výstav a koncertů.

Pedagogové obou kateder, zejména výtvarných oddělení, se výrazně vyprofilovali v umělecké osobnosti dalece převyšující hranice regionu. Na výstavě „Dva v jednom“ se v karlovarském Spa rezortu Sanssouci Green House představuje 15 výtvarných umělců v oblasti kresby, malby, grafiky, textilní tvorby a keramiky. Z katedry výchov uměním je to zejména doc. Mgr. Vladimír Šavel, který v oblasti malby, kresby a grafiky dosáhl výrazných úspěchů na přehlídkách doma i v zahraničí. V oboru grafiky vyniká Mgr. Alois Kračmar, zejména v tisku z hloubky a v alternativních grafických technikách. V nich našla zalíbení i Mgr. Šárka Coganová, která je posouvá až na hranici malby. Na liberecké katedře primárního vzdělávání je to zejména velice kultivovaná malířka ak. mal. Markéta Pošarová a MgA. Lucrezia Škaloudová, Ph.D.