Co určuje kvalitu lázeňského léčení?!

Na otázku co určuje kvalitu lázeňského léčení existuje několik parametrů, které je třeba zohlednit při výběru lázeňského zařízení. Společnost Imperial Group a jeho hotely Imperial a Spa Resort Sanssouci vychází z mnohaletých zkušeností ve svém oboru a proto jsme přesvědčeni, že svým klientům poskytujeme jednu z nejvyšších úrovní lázeňské péče v Karlových Varech a okolí.

Co určuje kvalitu lázeňského léčení?!

Léčebný plán

Léčebný plán je nejdůležitějším parametrem kvality léčení. Měl by vždy obsahovat vstupní a výstupní prohlídku odborným lékařem. Obvyklé jsou i průběžné prohlídky. Na základě vstupní prohlídky a informací, které si pacient o svých zdravotních problémech přiveze s sebou, stanovuje lékař konkrétní léčebný plán. Ten by měl obsahovat 2 - 3 procedury denně (méně procedur je lékařem ordinováno u těžkých stavů, někdy ale svědčí o nedostatečné kapacitě zařízení, více může znamenat příliš velkou zátěž pro organismus), z toho 3x týdně aplikaci přírodního léčebného zdroje. Léčení běžně probíhá 6, výjimečně 7 dní v týdnu.

Počet pacientů na jednoho lékaře

Aby se lékař mohl plně věnovat stanovení léčebného plánu a Vašemu léčení, nesmí být zavalen záplavou pacientů. Za optimální počet se považuje 60 – 80 pacientů na jednoho lékaře.

Odborné znalosti zdravotnického personálu

Kvalitní zařízení by mělo mít dostatečný počet stálých lékařů s kvalifikací pro lázeňskou léčbu, dále kvalifikované vrchní a staniční sestry, jednoho maséra na 50 pacientů a alespoň jednoho fyzioterapeuta na 100 pacientů. Balneoprovozy by měly být obsazeny vyškolenými lázeňskými a dalšími pracovníky.

Odborný zdravotnický dohled

Léčebné zařízení musí mít službu s nepřetržitým zdravotnickým dohledem - služby nočních sester.

Vybavení balneoprovozu přírodními zdroji

Balneoprovoz musí mít přiveden zdroj přírodního pramene přímo na místo. Pro koupele v obyčejné nebo dokonce upravované vodovodní vodě přeci nemusíte jezdit do lázní.

Laboratorní možnosti

Léčebné zařízení by mělo mít vlastní laboratoř, nebo odběrovou místnost vybavenou pro všechny odběry a zpracování základních vyšetření. Mělo by být schopno zajistit další specializovaná vyšetření akreditovanou laboratoří.

Skladba stravy

Vzhledem k chorobám léčeným v Karlových Varech by každé zařízení mělo být schopno nabízet výběr alespoň ze tří jídel z každé z těchto diet: 2 - šetřící, 3 - racionální, 4 - šetřící s omezením tuků, 7 - nízkocholesterolová, 8 - redukční, 9 - diabetická s různou gramáží sacharidů.

Jazyková vybavenost personálu

Je nutné, aby lékaři byli schopni se s pacienty domluvit anglicky, německy a rusky. Obdobné jazykové znalosti se očekávají i u dalšího zdravotnického a jiného personálu. Spa Resort Sanssouci zajišťuje i tlumočnické služby z francouzštiny, italštiny a arabštiny.

Bazén

Při léčení poruch pohybového ústrojí musí léčebné zařízení mít bezpodmínečně i vlastní bazén.

Sportovně relaxační zázemí

Nezbytným léčebným doplňkem je zajištění možností pro náplň volného času mimo léčení. Každé zařízení by mělo být schopno nabídnout sportovní i jiné možnosti. Je samozřejmě velmi vhodné, může-li pro volný čas nabídnout vlastní vybavení.

Certifikace medicínské činnosti

Každé zařízení, které nabízí léčbu, musí bezpodmínečně vlastnit státní licenci na medicínskou činnost. Podmínkou vydání této licence je, mimo jiné, i zaměstnání lékaře s příslušnou atestací – odborného garanta na plný úvazek.

Doplňkové lékařské služby

Standardem v současných lázeňských zařízeních je i poskytování zdravotnických služeb mimo rámec vlastního léčení. Mohou to být například základní diagnostická vyšetření (EKG, sonografie, ergometrie atd.) nebo další lékařské služby jako neurologie, dermatologie, aplikace akupunktury, smluvně zajištěné služby jako plastická chirurgie, stomatologie, gynekologie a podobně.